Nomos Faustus

Scénická fantázia podľa T. Manna, J. M. Hauera, A. Ginsberga a ďalších.

Dávid Paška, Réžia
Julius Leon Seiler, Scénický návrh
Maria-Lena Poindl, Kostýmy

Johannes Fleischmann, Husle
Sabina Hasanova, Klavír

Mariam Avaliani
Luca Bonamore
Julien Colombet
Sebastian Egger
Lukas Haas
Nils Hausotte

V novej scénickej adaptácii slávneho románu Thomasa Manna "Doktor Faustus" sa prístupy k dvanásťtónovej hudbe Arnolda Schönberga a Josefa Matthiasa Hauera uvádzajú do jemného dialógu. Skupina súčasných svedkov sa snaží zrekonštruovať zvláštnu minulosť a nakoniec smrť skladateľa Adriana Leverkühna. Geniálnosť jeho hudby je v rozpore s jeho nemorálnou povahou spojenou s diablom. Bol teda dobrý alebo zlý, je také hodnotenie vo vzťahu k umeniu skutočne možné? Svedkovia sa chcú zmocniť neznámeho prostredníctvom čiastkových spomienok. Otázka však znie: prečo musíte zvládnuť to, čomu nemôžete porozumieť? Inscenácia spája dnešné diskurzy s komentármi Thomasa Manna o umení svojej doby prostredníctvom chronológie svedeckých správ.

Sobota, 21. August, 19.30 hod.
a Nedeľa, 22. August, 16.00 hod.
Wiener Neustadt, Kasematten, Neue Bastei

Spielstätte:
Kasematten Neue Bastei
Bahngasse 27
2700 Wiener Neustadt