13.11.2021

Kunstkritik I Das Schweigen I EUROPEAN CULTURAL NEWS

Dr.in Michaela Preiner

Man kann es sich im Leben leicht machen und man kann es sich im Leben schwer machen. Manches aber, was vermeintlich schwer aussieht - ist für denjenigen, der es macht, offenbar ein Kinderspiel.

Čítať ďalej: EUROPEAN CULTURAL NEWS

Das Schweigen I Mlčanie

Nathalie Sarraute

Dávid Paška, Réžia
Julius Leon Seiler, Scénický návrh

Maria-Lena Poindl, Kostýmy

Hrajú
Tilman Tuppy
Nils Hausotte
Katharina Rose
Ella Morgen
Matthäus Zaborszyk
Etienne Halsdorf
Ruben Sabel
Seide Noffke
Julien Colombet*
*als Gast

Svetlo / Ralf Sternberg
Hudba / David Lipp & Stephan Gammon
Asistent réžie / Ben Seegatz
Réžia stáž / Moritz Scheucher
Foto / Lalo Jodlbauer

Termine
Mi. 3.11.2021 - 19 Uhr
Do. 4.11.2021 - 19 Uhr
Fr. 5.11.2021 - 19 Uhr
Sa. 6.11.2021 - 16:30 Uhr
Adresa:
Schlosstheater Schönbrunn
I Schönbrunner Schlossstrasse 47 | 1130 Wien


Jean Pierre mlčí. To, čo sa na prvý pohľad javí ako čudný vrtoch, nezvyčajná neochota, vyvinie nečakane intenzívny vplyv na zvyšok spoločnosti. Toto vytrvalé ticho podrobuje pravidlá konvenčnej konverzácie skúške a spôsobuje, že všetky ostatné postavy o sebe prezradia viac, ako by v skutočnosti chceli.

"Das Schweigen" vznikla v 60. rokoch minulého storočia ako rozhlasová hra pre Rádio Stuttgart. Pre tvorbu Nathalie Sarraute je charakteristická vnútornosť, ktorá sa spočiatku stavia proti podstate divadla, ktoré prekvitá z externality vnútorných procesov. Ako v mnohých iných jej dielach, ani tu nie sú takmer žiadne postavy, postavy majú namiesto mien mená a dej zostáva minimálny. Sarraute sa skôr zameriava na jazyk a všetko, čo je myslené medzi riadkami. Hovorí: "V dialógu, ktorý sa zdá byť čisto realistický, treba ukázať, čo je v skutočnosti pod dialógom." Takto sa rôzne podnety a konflikty čiastkového rozhovoru stávajú hovoreným dialógom. Aktuálnosť tohto diela z neho robí kritiku a sebaodhaľovanie našej doby bez obsahu, v ktorej je akýkoľvek diskurz (politický alebo nie) neoddeliteľný od konštruktu triedneho myslenia. Tí, ktorí sa dnes prezentujú ako intelektuálna a ideologická elita, sú v príkrom rozpore s dnešnými tichými. Samotné ticho je nadčasové.