KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Dávid Paška
Viedeň a Bratislava striedavo

E-MAIL
davidpaska574@gmail.com