DIVADLO LUDUS uvádza divadelnú inscenáciu Tenká línia /povedomia národa/autor Dávid Paška

01.06.2022

V divadelnej inscenácii Tenká línia /povedomia národa/, mladí stredoškoláci prezentujú vznik a prípravu projektu z dejín slovenskej literatúry. Za objekt svojho výskumu a analýzy im poslúžia diela Jozefa Gregora Tajovského, Martina Kukučína, Ľudovíta Štúra, Margity Figuli, Ivana Stodolu. Stredoškolský humor, recesia, spochybňovanie autorít, polemizovanie a otváranie tabu je prirodzenou súčasťou tohto procesu. Zároveň sú diváci účastníkmi nachádzania presahov klasiky s aktuálnym spoločenským a politickým dianím na Slovensku. Tvorcovia inscenácie nevidia minulosť a súčasnosť tragicky, práve naopak humor, kritické a laterálne myslenie im ponúka zmysluplnú budúcnosť.

HRAJÚ

Viktória Šuplatová
Peter Ondrejička
Peter Kiss
Dávid Kakaš

autor textu: Dávid Paška
dramaturgická a režijná supervízia: Peter Kuba
výtvarná spolupráca: Viktória Kubicsková
hudobná spolupráca: Dano Fischer a Peter Ondrejička

Použitá literatúra:

Jozef Gregor Tajovský: Maco Mlieč
Martin Kukučín: Neprebudený
Martin Kukučín: Rysavá Jalovica
Margita Figuli: Tri gaštanové kone
Ľudovít Štúr: Spolky miernosti
Ivan Stodola: Čaj u pána senátora

Použité piesne:

Aká si mi krásna
S Bohom ostávajte
Rež a rúbaj do krve