V ROZTRIEŠTENOM PROCESE

DEBUTOVÁ BÁSNICKÁ ZBIERKA

K zbierke "V roztrieštenom procese" vraj neodňateľne patria aj základné informácie o autorovi, no z básní sa toho určite dozviete viac a Váš názor nebude ovplyvnený mojou osobnou definíciou "mňa". Každopádne o sebe napíšem aspoň pár riadkov. Som sedemnásťročný chalan z Bratislavy, ktorý sa presťahoval do Prahy pre lásku k divadlu. (Znie to celkom absurdne, keď to takto napíšem.) Snažím sa v každej voľnej chvíli čítať, no sem-tam sa mi do toho pripletie aj písanie divadelných hier pre študentské divadlá a taktiež aj vyjadrovanie mojich pocitov, vnemov, mentálnych pochodov za pomoci básní. Zbierka "V roztrieštenom procese" je prvotina a idem naozaj s kožou na trh.

O KNIHE

Našu dobu si dobrovoľne mrzačíme, aby sme sa následne mohli ľutovať.

Moje básne som teda zmrzačil na obraz doby, no sebaľútosť je čo najdôkladnejšie vyextrahovaná poskytujúc priestor impresii.

Súvislosti medzi básňami môžete hľadať, no je to nanajvýš zbytočné. Ide o spontánny náhľad do života okolo mňa a zaškatuľkovať ho, aby sedel do žánrovej poličky, nedokážem. Táto zbierka je proces, ktorým dúfam prejdeme všetci; nezviazaní a krásne roztrieštení.

KRST 28.4.2017

VYDAVATEĽ
© DuBari, s.r.o., 2017

TLAČ
KASICO, a.s.

ISBN
978-80-970411-8-2


Režisér a dramatik Martin Čičvák

nielen o básnickej zbierke

... z Tvojich básní Dávid, ide pravda. Aj prežitok. Úprimná snaha pomenovať svet okolo seba, pomenovať svoju generáciu, zaradiť ju do toku dejín - nájsť sebe a svojim súputníkom miesto - pevný bod v chaotickom (keď chceš postfaktickom) svete. Tvoje básne ma dojímajú vo svojej nefalšovanej, nefalošnej snahe prekričať prázdno, povrchnosť a hluchotu Tvojej generácie, ktorej sa chceš vo svojej poézii stať HLASOM. Nuž - myslím si, že sa neskromne, ale pri všetkej pokore tým HLASOM môžeš nazvať, pretože ním si. A verím že musíš a budeš vypočutý.

Aj ja sa k Tvojim básniam rád vraciam, listujem si v Tvojej zbierke - a kto vie - možno sa k nej vrátim toľko krát, že u mňa porazíš Shakespearove Sonety. (Vlastne nie, v to nedúfaj!)

Ale aby som zacitoval z Tvojej zbierky - "fúzatí odborníci", medzi ktorých sa s hrdosťou zaraďujem Ťa neodsúdili. Naopak.

Si výnimočný, Dávid.

S krehkosťou opatruj svoj talent, ktorého Ti bolo nadelené v závideniahodnej miere - je to dar, ktorý sa nesmie zaprášiť. Je Tvojou ľudskou a občianskou povinnosťou. Tvojou podstatou. Je tým, čím si a čím musíš byť stále. Plnohodnotný umelec. Len tak ďalej.

V Prahe 28.4.2017
Martin Čičvák