Nomos črepín a vrások

Dávid Paška I Predslov


V predchádzajúcej zbierke šlo o proces, ktorý sa zo závrate vlastnej rýchlosti roztrieštil. Teraz mi neostáva nič iné, než tancovať medzi
črepinami daného procesu a pritom sa prizerať, ako sa do mňa a do môjho okolia vrývajú vrásky.
Túto zbierku píšem v snahe poprieť chronológiu času. Nejde však o radikálne a militantné počínanie mladého človeka, ktoré by vo svojej podstate odhaľovalo moju naivitu. Skôr je možné definovať tieto básne ako prosby či modlitby voči času. Prosím čas nech postojí, nech neprichádza večnosť zajtrajškov, nech je dnešok absolútny.
Nomos črepín a vrások.

© DuBari, s.r.o., 2021

Autor textu: © Dávid Paška
Obálka a ilustrácie: © Marek Ormandík
Grafická úprava: Robert Polansky

Vydalo: DuBari, s.r.o. 2021

Tlač: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Všetky práva vyhradené.

ISBN 978-80-972695-4-8

POĎAKOVANIE

Ďakujem za podporu vydania knihy

Ďakujem Marekovi Ormandíkovi za jeho ilustrácie, ktoré úžasne harmonizujú moju zbierku Nomos črepín a vrások.

Ďakujem Robertovi Polanskému za grafické spracovanie knihy a tlačovín.